viernes, 30 de enero de 2009

Combate en seiza

De: sensei_sho (Mensaje original) Enviado: 12/02/2006 02:06 p.m


Tentai oshi taoshi gyakute dori kote hineri ude hineri osae
Tentai oshi taoshi gyakute

Oshi taoshi gyakute dori kote hineri osae

Tentai oshi taoshi gyakute

Oshi taoshi gyakute dori kote hineri osae

Oshi taoshi gyakute

Tentai oshi taoshi ura


No hay comentarios: